Διακήρυξη διαγωνισμού Δήμου Πρεσπών

14/09/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB)
HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤOY ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝOY ΕΡΓOY ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ :

“Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” με ακρωνύμιο: “GREENPOINT-MOB” με κωδικό σύμβασης A2-1.1-8, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  INTERREG IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020″

Αναλυτικές πληροφορίες στο επίσημο website του Δήμου Πρεσπών: www.prespes.gr

Για τη Διακήρυξη κλικ εδώ

Font Resize
Contrast