Ενημέρωση για υλοποίηση προμηθειών (Παραδοτέο D 4.1.4)

13/04/2021

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου : «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2-1.1-8, το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014- 2020” προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων για το Παραδοτέο D 4.1.4:

1. Προμήθεια ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop)
2. Προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου μπουκαλιών ΡΕΤ
3. Προμήθεια ενός (1) λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης
4. Προμήθεια μίας (1) συστοιχίας τραπεζιών
5. Προμήθεια δέκα (10) κάδων χωρητικότητας 360lt
6. Προμήθεια είκοσι (20) παλετοκιβωτίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Font Resize
Contrast