Η ΔΙΑΔΥΜΑ απέκτησε εκτυπωτή πλαστικού (3D printer-video)

27/04/2021

Στο πλαίσιο του έργου “Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling-GREENPOINT-MOB” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προμηθεύτηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης εκτύπωσης αντικειμένων μεγάλων διαστάσεων με τροφοδοσία υλικού (πλαστικού) σε μορφή Pellet και νήματος.

(Παραδοτέα D4.1.4, D4.1.5)

Περιγραφή διαδικασίας:

• Πλύση των υλικών σε ειδικό πλυντήριο
• Τεμαχισμός και κοκκοποίηση αυτών σε ειδικό τεμαχιστή
• Πλύσιμο του τεμαχισμένου υλικού
• Στέγνωμα του υλικού σε ειδικό στεγνωτήριο για τρισδιάστατους εκτυπωτές
• Κατασκευή νήματος από το τεμαχισμένο υλικό σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέγει να δημιουργήσει νήμα και όχι να οδηγήσει το υλικό απευθείας στον εκτυπωτή
• Εκτύπωση σχεδίων σε τρισδιάστατο εκτυπωτή

Το σύστημα θα αποτελείται από:
1. Τεμαχιστής και κοκκοποιητής πλαστικών υλικών
2. Στεγνωτήριο υλικών για τρισδιάστατους εκτυπωτές
3. Κατασκευαστής νημάτων για τρισδιάστατους εκτυπωτές
4. Τρισδιάστατος εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων αντικειμένων με τροφοδοσία υλικού (πλαστικού) σε μορφή pellet και νήματος

Font Resize
Contrast