Το Έργο Green Point Mob

Τίτλος Έργου

Ανάπτυξη κινητού «πράσινου σημείου» στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης

Σύντομη Περιγραφή

Το GREENPOINT-MOB είναι κινητό μεταλλικό απορριμματοκιβώτιο κλειστού τύπου (container με κλειστή οροφή) που αποτελείται από μικρότερους περιέκτες αποβλήτων για όλα τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων (πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, ηλεκτρονικές συσκευές και οργανικά απόβλητα). Ο λόγος αυτής της ιδέας είναι η ανάγκη κάλυψης της ανακύκλωσης σε απομακρυσμένες και απομακρυσμένες περιοχές αλλά και η ενίσχυση των τοπικών πολιτών για την έναρξη της ανακύκλωσης των αποβλήτων μέσω της συλλογής των αποβλήτων στο σπίτι. Το κοινό πρόβλημα είναι η χαμηλή διείσδυση της ανακύκλωσης στην περιοχή της διασυνοριακής διασύνδεσης και ο απομακρυσμένος χαρακτήρας των κατοικημένων περιοχών. Παρόλο που έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες, η ανακύκλωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Στην ελληνική πλευρά των συνόρων, παρόλο που έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ανακύκλωσης, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος. Από την αλβανική πλευρά, η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά και οι δύο περιοχές έργων θέτουν υψηλούς στόχους ανακύκλωσης για την περίοδο προγραμματισμού μέχρι το 2020. Ειδικότερα, στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για τη Δυτική Μακεδονία ο στόχος είναι το  75% των συνολικών αποβλήτων με και χωρίς τη μηχανική επεξεργασία. Από την άλλη πλευρά, ο στόχος για ανακύκλωση ορίζεται στο 55% σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ξεκινώντας από μηδενικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σχέδιο GREENPOINT-MOB είναι να καταστήσει τους πολίτες ενήμερους για την ανακύκλωση στην πηγή με τα κατάλληλα κίνητρα και κατάρτιση και στις απομακρυσμένες περιοχές. Το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (που συντάχθηκε πρόσφατα) αποδίδει μεγάλη έμφαση στη μεγαλύτερη διείσδυση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης των αποβλήτων μέσω της καλύτερης κατάρτισης των πολιτών και της εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Μια σημαντική αλλαγή αφορά αναγκαστικά την προώθηση και την περαιτέρω προσαρμογή της συλλογής των αποβλήτων στην πηγή. Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό, αν δεν παράσχουμε τα απαραίτητα κίνητρα για να ξεκινήσουν την ανακύκλωση στο σπίτι ακόμα κι αν μένουν σε μικρά χωριά μακριά από τα αστικά κέντρα. Προκειμένου να ξεκινήσει, πρέπει να δοθεί μεγάλη ώθηση σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μήνυμα από τη νεολαία. Η νέα γενιά θα αναλάβει ηγετικό ρόλο με κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση στο σπίτι. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα GREENPOINT-MOB στοχεύει στην αλλαγή της στάσης των ανθρώπων απέναντι στην ανακύκλωση στην πηγή και τη χρήση ενός κινητού απορριμματοκιβωτίου με διαφορετικούς περιέκτες αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων. Το απορριμματοκιβώτιο θα παραμείνει σε κάθε περιοχή για όσο διάστημα χρειαστεί, μαζί με τις δραστηριότητες κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μέσω μιας ισχυρής εκστρατείας ενημέρωσης. Το νέο που φέρνει το έργο GREENPOINT είναι η άμεση συμμετοχή των τελικών δικαιούχων στην εκτέλεση του έργου.

Αυτό θα γίνει με την εκπαίδευση των πολιτών, τον έξυπνο συναγωνισμό στις προσπάθειες ανακύκλωσης με άλλες γειτονιές, τα σεμινάρια πληροφόρησης, τον εφοδιασμό με τους απαραίτητους κάδους διαχωρισμού ανακύκλωσης και την ορθή καθοδήγηση σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης. Η ομάδα στόχος είναι οι πολίτες της περιοχής του έργου να ενημερώνονται για τις πρακτικές ανακύκλωσης στο σπίτι με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στις επιλεγμένες γειτονιές όπου θα τοποθετηθεί το πράσινο σημείο. Σε κάθε περιοχή οι άνθρωποι θα εκπαιδευτούν και θα ενημερωθούν για τον διαγωνισμό με τίτλο «Ανακύκλωση σε γειτονιές», όπου κάθε γειτονιά θα εφοδιάζεται με χρώμα διαφορετικών σακουλών για να παρακινήσει την ανακύκλωση. Εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν στις περιόδους της εγκατάστασης των πράσινων σημείων στις γειτονιές και θα αρχίσουν μια συνήθεια: «Ανακυκλώστε στο σπίτι, στις εταιρείες και τα γραφεία». Στόχος είναι να επηρεάσει άμεσα το 20% του πληθυσμού σε κάθε περιοχή μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης και το 80% με έμμεσες μεθόδους μέσω ειδικών δελτίων τύπου, συνεντεύξεων με τους δημάρχους και υπεύθυνους των έργων για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Σύμφωνα με το επίπεδο διείσδυσης που μετράται στον πρώτο γύρο και την επιτυχία των διαφόρων μέτρων προώθησης της ανακύκλωσης, οι δράσεις θα επαναληφθούν σε διαφορετικούς τομείς (γειτονιές) ή ταυτόχρονα εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το προβλεπόμενο.

Ο κύριος στόχος του GREENPOINT-ΜΟΒ είναι η βελτίωση της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες, χρησιμοποιημένα έλαια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ογκώδη απορρίμματα, χρησιμοποιημένα ρούχα, λάμπες) στις απομακρυσμένες περιοχές.

Εταίροι Έργου

Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε (Ελλάδα)
Επικεφαλής εταίρος
http://www.diadyma.gr

Δήμος Πρεσπών (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.prespes.gr

Δήμος Νεστορίου (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.nestorio.gr

Δήμος Κολώνιας (Αλβανία)
Εταίρος
http://www.kolonja.gov.al

The Balkan Centre for Cooperation and Development (Albania)
Εταίρος
http://www.bccd.al

Δήμος Αγρυροκάστρου (Αλβανία)
Εταίρος
http://bashkiagjirokaster.gov.al

Πληροφορίες

Προϋπολογισμός:  670.673,98€
Διάρκεια έργου: 24 μήνες
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 10/07/2018

Font Resize
Contrast